nguồn năng lượng sạch

  • Năng lượng gió - làn gió mát thổi vào đất nước Mexico Năng lượng gió - làn gió mát thổi vào đất nước Mexico
    Mexico may mắn sở hữu những vùng đất thường xuyên đón nhận những luồng gió mạnh. Tận dụng lợi thế thiên nhiên trên, quốc gia Bắc Mỹ này đang xây dựng hàng loạt hệ thống tua-bin gió hướng tới mục tiêu tạo ra nguồn năng lượng xanh và bền vững cho tương lai.