nhà du hành vũ trụ

  • Phi hành gia bị ảo giác lạ khi vào vũ trụ Phi hành gia bị ảo giác lạ khi vào vũ trụ
    Trong các chuyến bay trên quỹ đạo, hầu như nhà du hành vũ trụ nào cũng bị hiện tượng ảo giác nhưng họ xem như chẳng có ý nghĩa gì nên không nói ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng nó là một hiện tượng đáng để quan tâm.