nhà du hành vũ trụ

  • Cựu chỉ huy ISS tin có người ngoài hành tinh Cựu chỉ huy ISS tin có người ngoài hành tinh
    Khi de Winne mới ở tuổi thiếu niên, giới thiên văn đã phát hiện nhiều điều thú vị về thiên hà, hố đen và siêu tân tinh. Chính những phát hiện đó thu hút sự chú ý của ông và khiến ông trở nên đam mê thiên văn học.