nhà kinh tế mỹ

  • Càng nhiều tiền càng hạnh phúc? Càng nhiều tiền càng hạnh phúc?
    Nhiều người cho rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nay một nghiên cứu của các nhà kinh tế Mỹ kết luận rằng con người càng có nhiều tiền càng hạnh phúc.
  • Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa
    Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực tới 70%. Hãy cùng xem các tiên tri của Vanga qua bài viết dưới đây