Càng nhiều tiền càng hạnh phúc?

  •  
  • 1.912

Nhiều người cho rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nay một nghiên cứu của các nhà kinh tế Mỹ kết luận rằng con người càng có nhiều tiền càng hạnh phúc.

Kết quả nghiên cứu này dựa trên khảo sát với 1.014 người trưởng thành ở Mỹ, theo tin tức từ tờ Daily Mail ngày 1/5.

Những người tham gia khảo sát được yêu cầu tự đánh giá mức độ hạnh phúc của họ so với thu nhập.

Tiền bạc mua được hạnh phúc?
Tiền bạc mua được hạnh phúc? - (Ảnh: Reuters)

Hai nhà kinh tế học người Mỹ, Betsey Stevenson và Justin Wolfers, người thực nhiện nghiên cứu này thuộc Đại học Michigan cho biết những người tham gia khảo sát được chia làm ba nhóm theo thu nhập từ thấp đến cao.

Những người thu nhập từ 475.000 USD/năm trở lên tự đánh giá họ là những người “rất hạnh phúc”, theo kết quả nghiên cứu.

Trong khi đó, những người thu nhập từ 95.000USD/năm trở lên tự cho mình là “khá hạnh phúc”.

Và những người thu nhập từ 10.000 USD/năm trở xuống, cho rằng họ “không cảm thấy hạnh phúc”.

Hai nhà kinh tế học nhấn mạnh họ đưa ra kết luận “càng kiếm nhiều tiền, con người càng hạnh phúc”“có cơ sở” vì nó dựa trên số liệu thu nhập từ người giàu, thu nhập trung bình và cả thu nhập thấp.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí kinh tế American Economic Review, Papers and Proceedings số tháng 5/2013 ra ngày 1/5/2013.

Theo Thanh Niên
  • 1.912