nhân giống vô tính hoa lily

  • Phú Thọ: Nhân giống vô tính thành công hoa lily Phú Thọ: Nhân giống vô tính thành công hoa lily
    Để chủ động nguồn giống, giảm chi phí nhập một số củ giống hoa lily từ Hà Lan, Chile,…Công ty cổ phần Giống - Vật tư công nghệ cao Việt Nam (trước là Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Phú Thọ) đã thử nghiệm nhân giống vô tính một số giống hoa lily.