nhị sắc

  • Sự thật thú vị về loài ngựa Sự thật thú vị về loài ngựa
    Hiểu được tiếng người, nhận ra người và nhớ lệnh trong 10 năm xa nhau, ngủ trong tư thế đứng ba chân, mắt có thể nhìn được cả ngày lẫn đêm, không nhai lại... là những sự thật thú vị về loài ngựa.