những đồng tiền kỳ lạ

  • Những đồng tiền làm từ chất liệu đặc biệt Những đồng tiền làm từ chất liệu đặc biệt
    Trước khi được làm từ những chất liệu thông dụng hiện tại như kim loại, giấy hay nhựa..., đồng tiền của một số quốc gia từng được làm từ nắp chai, da sóc, muối, thậm chí khoai tây.
  • Những đồng tiền độc đáo trên thế giới Những đồng tiền độc đáo trên thế giới
    Trên thế giới, có những nước tồn tại những đồng tiền kỳ lạ, độc đáo khiến bạn kinh ngạc khi nghe thấy: tiền xu hình đàn ghitar, tiền xu hình tam giác quỷ, đồng tiền hình kim tự tháp...