những điều cần biết về sao thổ

  • Tổng quan về sao Thổ Tổng quan về sao Thổ
    Sao Thổ tức Thổ tinh là hành tinh thứ sáu tính theo khoảng cách trung bình từ Mặt Trời và là hành tinh lớn thứ hai về đường kính cũng như khối lượng, sau Sao Mộc trong Hệ Mặt Trời.