nhiễm sắc thể x

  • Đột biến gien biến người thành “sói" Đột biến gien biến người thành “sói"
    Giới khoa học đã phát hiện một tình trạng đột biến gien gây nên sự rối loạn khiến một số người lâm vào cảnh hóa “sói”, với lông tóc mọc khắp mặt mày và cơ thể.
  • Phát hiện gây sốc về nhiễm sắc thể Y Phát hiện gây sốc về nhiễm sắc thể Y
    Thông qua những thí nghiệm trên chuột, các nhà khoa học Mỹ phát hiện, các cá thể đực vẫn có thể sinh sản dù bị loại bỏ gần hết các gene trên nhiễm sắc thể Y.