nhiệt độ của cac thành phố lớn

  • Dự báo thời tiết có thể sai vì đô thị  Dự báo thời tiết có thể sai vì đô thị
    Nhiệt từ các tòa nhà, xe cộ, nhà máy trong thành phố lớn có thể khiến nhiệt độ ở những vùng cách đó hàng nghìn km tăng hoặc giảm so với dự báo của chuyên gia khí tượng.