nuôi cấy

  • Giống lúa mới AC5 cho năng suất cao Giống lúa mới AC5 cho năng suất cao
    Giống AC5 là giống lúa quốc gia đầu tiên được tạo ra bằng kết hợp lai hữu tính với kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở Việt Nam.
  • Ứng dụng nuôi cấy mô để bảo tồn loài lan Kim Điệp Ứng dụng nuôi cấy mô để bảo tồn loài lan Kim Điệp
    Thành công trong việc tăng hệ số nhân giống loài lan Kim Điệp đang có nguy cơ tuyệt chủng đã góp phần quan trọng bảo tồn nguồn gene của loài lan quý hiếm này; đồng thời, tạo ra nguồn nguyên liệu quan trọng ban đầu cho quá trình sản xuất hoa lan Kim Điệp góp phần phát triển kinh tế.