nuôi gà

  • Nuôi gà nòi lai theo mô hình sinh học Nuôi gà nòi lai theo mô hình sinh học
    Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KNKN) Kiên Giang vừa phối hợp với các tổ kinh tế kỹ thuật và nông dân xây dựng mô hình nuôi gà nòi lai theo hướng an toàn sinh học với tổng số 3.000 con.
  • Nuôi thử thành công giống gà siêu trứng VCN-G15 Nuôi thử thành công giống gà siêu trứng VCN-G15
    Ông Chu Xuân Tiến, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ Lạng Sơn cho biết, Trung tâm đã tiến hành nuôi thử nghiệm 2.000 con gà siêu trứng VCN-G15.