oligome PS

  • Nhựa đại dương phân hủy sinh ra các chất hóa học độc hại Nhựa đại dương phân hủy sinh ra các chất hóa học độc hại
    Trong nghiên cứu đầu tiên xem xét điều gì sẽ xảy ra với hàng tỉ tấn rác nhựa trôi nổi trên đại dương qua nhiều năm, các nhà khoa học đã báo cáo rằng nhựa, loại vật liệu vốn được cho là rất bền vững, phân hủy với tốc độ đáng ngạc nhiên và thải ra các chất độc nguy hại vào nước biển.