phát minh gián lai robot

  • Nhật Bản phát minh gián lai robot cứu hộ động đất Nhật Bản phát minh gián lai robot cứu hộ động đất
    Trong trường hợp một trận động đất lớn xảy ra và có người mắc kẹt dưới lớp đất đá sụp đổ, một bầy gián lai robot ắt hẳn sẽ là lực lượng phản ứng hiệu quả trong việc xác định vị trí các nạn nhân.