phân tử nước

  • Một đám mây nặng bằng bao nhiêu con voi? Một đám mây nặng bằng bao nhiêu con voi?
    Mây là một cái gì đó đã quá quen thuộc với chúng ta, đến mức ta hầu như vô tâm với nó. Thế nhưng, bạn đã bao giờ nghĩ rằng những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời kia nặng bao nhiêu chưa?