phòng nghiên cứu vật thể bay không xác định

  • Nhật mở cơ sở nghiên cứu UFO Nhật mở cơ sở nghiên cứu UFO
    Phòng nghiên cứu UFO quốc tế, viện duy nhất ở Nhật Bản chuyên tìm hiểu về vật thể bay không xác định, được thành lập tại Fukushima vào đúng Ngày UFO thế giới, 24/6.