phương pháp dạy con của người do thái

  • Người Do Thái dạy con như thế nào? Người Do Thái dạy con như thế nào?
    Người Do Thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới. Bí quyết làm nên thành công đó là phương pháp giáo dục con từ nhỏ. Vậy, cách giáo dục con của người Do Thái như thế nào?