phục hồi thị giác

  • Giác mạc nhân tạo như thật Giác mạc nhân tạo như thật
    Một nhóm các nhà khoa học Đức đã tạo ra một loại giác mạc nhân tạo để phục hồi thị giác cho những ai bị hỏng giác mạc.