quá trình nhận thức

  • Động vật kích thước nhỏ cảm nhận thời gian trôi chậm hơn Động vật kích thước nhỏ cảm nhận thời gian trôi chậm hơn
    Động vật kích thước cơ thể nhỏ có tỷ lệ trao đổi chất mạnh hơn, cảm nhận thời gian chậm hơn so với con người, khiến chúng tiếp nhận được thêm thông tin trong mỗi giây.
  • Hay quên cũng là điều tốt Hay quên cũng là điều tốt
    Theo một nghiên cứu mới, bộ não con người chỉ lựa chọn những sự kiện mà nó cho là đáng nhớ để lưu lại, đồng thời chủ động dẹp bỏ những sự kiện không quan trọng bằng, nhằm giảm bớt gánh nặng trong quá trình nhận thức và tránh đi sự nhầm lẫn rối ren.