quái vật nessie

  • Phát hiện sinh vật lạ gần hồ Loch Ness Phát hiện sinh vật lạ gần hồ Loch Ness
    Một nhóm nhà khoa học đã phát hiện thêm một số sinh vật chưa từng được ghi nhận gần khu vực hồ Loch Ness, miền Bắc Scotland nhưng trong số này không có con nào giống với quái vật Nessie từng được đồn đoán.