quần thể dơi ma cà rồng

  • Miễn dịch virus bệnh dại nhờ dơi ma cà rồng Miễn dịch virus bệnh dại nhờ dơi ma cà rồng
    Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) mới phát hiện ra rằng, loài dơi ma cà rồng ở rừng Amazon có thể kháng lại loại virus gây bệnh dại giết chết hơn 55 nghìn người trên toàn thế giới mỗi năm.