quan hệ đồng tính

  • Sự đồng tính trong thế giới loài vật Sự đồng tính trong thế giới loài vật
    Cuộc triển lãm đầu tiên trên thế giới về tình trạng đồng tính luyến ái trong các loài vật đã cho thấy đồng tính ở loài người không phải là phi tự nhiên.
  • Côn trùng cũng "yêu" đồng tính Côn trùng cũng "yêu" đồng tính
    Đời sống tình dục của côn trùng lâu nay vẫn được đánh giá là tương đối đơn giản với các vũ điệu đầy khêu gợi, bụng đan móc vào nhau và một cuộc "yêu" chớp nhoáng trên nền đất rừng.