quan sát dáng đi

  • Dáng đi tiết lộ nhiều đặc điểm tính cách Dáng đi tiết lộ nhiều đặc điểm tính cách
    Cách chúng ta di chuyển, từ vị trí bàn tay, việc vung vẩy cánh tay, tốc độ bước đi,... có thể hé lộ nhiều điều về tính cách của bản thân, theo đúc kết của các chuyên gia nghiên cứu.