quy định xây dựng

  • Cần có chính sách kiểm soát radon trong nhà hiệu quả hơn Cần có chính sách kiểm soát radon trong nhà hiệu quả hơn
    Khoảng 1100 người chết mỗi năm tại Anh Quốc do ung thư phổi liên quan đến radon trong nhà, tuy nhiên những chính sách bảo vệ hiện hành của chính phủ tập trung chủ yếu vào một số lượng nhỏ gia đình với nồng độ radon cao mà bỏ quan đến 95% những ca tử vong do nồng độ radon thấp hơn