rắn sữa

  • Kỳ lạ rắn hai đầu ở Florida Kỳ lạ rắn hai đầu ở Florida
    Nhân viên tại khu bảo tồn rắn Sunshine ở Florida (Mĩ) cho biết họ đã cho ấp bảy quả trứng rắn sữa, và một bất ngờ lớn đã lớn khi có một quả trứng nở thành rắn hai đầu.