rừng Cát Tiên

  • Tìm thấy một loài nấm mới ở Lâm Đồng Tìm thấy một loài nấm mới ở Lâm Đồng
    Phân tích gene cho thấy, bộ gene của Bạch Kim Hương không trùng lặp với bất kỳ loài nấm hương nào đã được phát hiện trước đó trên thế giới.
  • "Bệnh viện động vật" giữa rừng Cát Tiên "Bệnh viện động vật" giữa rừng Cát Tiên
    Vài năm gần đây, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp ở Vườn Quốc gia Cát Tiên được mọi người ví như một "bệnh viện" của các loài động vật hoang dã. Hàng năm, nơi đây tiếp nhận và chữa trị cho hàng trăm loài thú như: gấu, khỉ, mè