radar nhìn xuyên tường

  • Radar nhìn xuyên tường Radar nhìn xuyên tường
    Xuất hiện trên chiến trường Iraq từ năm 2006, các thiết bị radar nhìn xuyên tường như: Prism, Xaver400… đã được cải tiến và phát triển.
  • Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa
    Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực tới 70%. Hãy cùng xem các tiên tri của Vanga qua bài viết dưới đây