ram máy tính

  • Chế tạo vi mạch vận chuyển dựa trên bộ nhớ của ram máy tính Chế tạo vi mạch vận chuyển dựa trên bộ nhớ của ram máy tính
    Các nhà nghiên cứu làm việc tại Đại học Colorado Boulder, Hoa Kỳ cùng với Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) đã phát triển: Vi mạch công suất nhỏ thế hệ mới (kết hợp giữa: công nghệ vi lỏng và các thiết bị chuyển mạch từ trường) để bẫy, phóng thích và vận chuyển các hạt từ tính (vốn là phương tiện vận chuyển tiềm năng cho các phân t
  • Phát hiện hai bán cầu não hoạt động độc lập Phát hiện hai bán cầu não hoạt động độc lập
    Theo kết quả của nghiên cứu mới, cơ chế lưu trữ thông tin truy xuất tạm thời của bộ não cũng tương tự của thanh RAM máy tính, bán cầu trái và bán cầu phải của não lưu trữ thông tin riêng biệt nhau.