robot đại dương

  • NASA chế tạo robot thám hiểm đại dương ngoài vũ trụ NASA chế tạo robot thám hiểm đại dương ngoài vũ trụ
    Vũ trụ đang tồn tại nhiều đại dương ngầm ẩn bên dưới bề mặt đất đá của các hành tinh. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã lên kế hoạch chế tạo một robot có hình dạng như loài mực ống để tìm kiếm sự sống ở những vùng biển bí hiểm này.
  • Sử dụng robot dể thăm dò các đại dương Sử dụng robot dể thăm dò các đại dương
    Cuộc cách mạng hóa Robot trong tương lai, sẽ tạo điều kiện giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu các đại dương. Khám phá ra những gì mà công tác thăm dò đại dương sẽ làm trong kỷ nguyên mới, những điều thật sự có ý nghĩa,...