robot chạy nhanh hơn usain bolt

  • Robot 6 chân chạy nhanh hơn cả Usain Bolt Robot 6 chân chạy nhanh hơn cả Usain Bolt
    Với cơ chế di chuyển độc đáo bằng hệ thống chân quay, robot OutRunner có thể chạy với tốc độ 72km/h trên máy chạy bộ và 40,2km/hm trong thử nghiệm thực tế.