robot chiến đấu

  • Hàn Quốc phát triển robot chiến đấu khổng lồ Hàn Quốc phát triển robot chiến đấu khổng lồ
    Công ty Hankook Mirae (Hàn Quốc) đang phát triển một loại robot chiến đấu khổng lồ có hình dạng giống con người. Đây là thứ chúng ta thường chỉ được nhìn thấy trên các bộ phim khoa học viễn tưởng.