robot lấy nọc bọ cạp

  • Đôi điều thú vị về bọ cạp Đôi điều thú vị về bọ cạp
    Bọ cạp với hình thù nhorbes nhưng sở hữu nọc độc vô cùng mạnh khiến con mồi dễ dàng bị tê liệt và tử vong trong vài giây. Sinh vật đáng sợ này luôn kiến những loài vật to lớn hơn phải khiếp sợ trong đó có cả con người.