robot từ phế liệu

  • Chế tạo robot từ phế liệu Chế tạo robot từ phế liệu
    Robot có hình dáng và kích thước lớn như nhân vật thật trong bộ phim Transformer nổi tiếng được nông dân ở Trung Quốc chế tạo bằng phế liệu và vật liệu cũ.