robot tự hành Curiosity

  • Hành trình 50 năm khám phá sao Hỏa Hành trình 50 năm khám phá sao Hỏa
    50 năm qua, một số nghiên cứu về hành trình khám phá sao Hỏa đã mang lại những kết quả bất ngờ nhưng cũng có những điều cho đến nay vẫn còn là ẩn số.
  • Robot Curiosity phân tích cát trên sao Hỏa Robot Curiosity phân tích cát trên sao Hỏa
    Robot tự hành Curiosity của Mỹ sẽ lấy mẫu cát trên sao Hỏa để phân tích trong "phòng thí nghiệm" của nó. Hôm nay robot tự hành sẽ dùng công cụ có hình dạng giống cái bay của thợ nề để xúc cát và đưa một mẫu cát nhỏ vào bên trong cỗ máy để phân tích.
  • Robot Tò Mò chụp ảnh hai mặt trăng của sao Hỏa Robot Tò Mò chụp ảnh hai mặt trăng của sao Hỏa
    Mới đây, robot tự hành Curiosity (Tò Mò) đã chụp được những bức hình cho thấy hai mặt trăng của sao Hỏa là Phobos và Deimos và gửi về Trái đất.