robot thăm dò

  • Tiếp tục đưa robot Curiosity lên sao Hỏa Tiếp tục đưa robot Curiosity lên sao Hỏa
    Để thay thế cho hai tiền bối là các robot tự hành Spirit và Opportunity đã miệt mài thám sát hành tinh đỏ trong nhiều năm qua, NASA đã tiếp tục phái robot Curiosity (tạm dịch là “tò mò”) lên sao Hỏa để tiếp tục nghiên cứu hành tinh thứ tư thuộc Thái dương hệ.
  • Robot đổ bộ sao Hỏa mất liên lạc với Trái Đất Robot đổ bộ sao Hỏa mất liên lạc với Trái Đất
    Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) không nhận được tín hiệu xác nhận đổ bộ thành công lên bề mặt sao Hỏa của robot thăm dò Schiaparelli.