sò điệp

  • Những bí ẩn kỳ thú trong tự nhiên Những bí ẩn kỳ thú trong tự nhiên
    Bạn có bao giờ tự hỏi mắt của sò điệp màu gì hay đại dương thực sự sâu tới mức nào? Kết quả các khám phá khoa học gần đây sẽ giúp chúng ta hiểu biết thêm về một số điều kỳ thú của tự nhiên.