sóng âm thanh tần số thấp

  • Tìm ra nguyên nhân mực khổng lồ chết sau 11 năm Tìm ra nguyên nhân mực khổng lồ chết sau 11 năm
    Khi xác của mực ống khổng lồ được tìm thấy ở Tây Ban Nha hơn một thập kỷ trước, các nhà khoa học nghi ngờ rằng tiếng động lớn từ các tàu thuyền đã hại chúng. Giờ đây, điều đó đã được sáng tỏ.