sóng Wi-Fi

  • Sóng Wi-Fi có hại đối với não Sóng Wi-Fi có hại đối với não
    Các tín hiệu do Mạng không dây Wi-Fi phát ra có tác dụng có hại đến bộ não người. Điều này được chứng minh trong công trình nghiên cứu y học của ĐH Y khoa Wageningen - Hà Lan.
  • Sóng Wi-Fi có thể gây hại cho trẻ em Sóng Wi-Fi có thể gây hại cho trẻ em
    Giới khoa học lo ngại những thiết bị phát sóng Wi-Fi có thể gây nên nhiều triệu chứng xấu ở trẻ em như đau đầu, hoa mắt, mất ngủ.