sóng radar

  • Thiết bị radar sóng âm Thiết bị radar sóng âm
    Các nhà khoa học Anh mới chế tạo thành công thiết bị radar lấy cảm hứng từ sóng siêu âm của cá heo có thể dò tìm những người mắc kẹt dưới lòng đất hay bị vùi trong tuyết.
  • Việt Nam chế tạo sơn hấp thụ sóng radar Việt Nam chế tạo sơn hấp thụ sóng radar
    Viện Hóa học - Vật liệu (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự) vừa nghiên cứu chế tạo thành công loại sơn hấp thụ sóng radar để có thể ứng dụng vào các tàu chiến, máy bay...