săn bắt trái phép

  • Phát hiện loài thằn lằn giống hệt rồng Phát hiện loài thằn lằn giống hệt rồng
    Theo báo cáo của Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) có 163 loài mới được phát hiện tại Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, trong đó có 87 loài phát hiện ở Việt Nam.
  • Vượn Việt Nam bên bờ tuyệt chủng Vượn Việt Nam bên bờ tuyệt chủng
    Các tổ chức bảo tồn động vật quốc tế cảnh báo, ba trong số sáu loài vượn quý hiếm của Việt Nam đang trên bờ tuyệt chủng, khi số lượng loài suy giảm nhanh chóng.