sản xuất diezel

  • Vi khuẩn E.coli có thể sản xuất diezel Vi khuẩn E.coli có thể sản xuất diezel
    Nghe như khoa học viễn tưởng vậy, nhưng thực sự có một nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Exeter, với sự hỗ trợ từ Shell, đã phát triển một phương pháp để làm các vi khuẩn sản xuất được diezel theo yêu cầu.