sản xuất thuốc

  • Phân tích chất chống ung thư có trong cây thuốc phiện Phân tích chất chống ung thư có trong cây thuốc phiện
    Các nhà khoa học vừa tìm ra cơ chế sản xuất chất gây ức chế ho và tiêu diệt tế bào ung thư của cây thuốc phiện, mở đường cho việc tạo nên các giống có năng suất cao hơn. Cây thuốc phiện cung cấp heroin, loại ma túy bị cấm sử dụng, nhưng cũng là thành phần quan trọng để sản xuất ra thuốc giảm đau như morphine và codeine, cũng như chất ức chế ho noscapine.