số 4

  • Vệ tinh do thám của Nhật Bản đi vào hoạt động đầy đủ Vệ tinh do thám của Nhật Bản đi vào hoạt động đầy đủ
    Trung tâm tình báo vệ tinh nội các Nhật Bản ngày 26/4 cho biết vệ tinh radar số 4 được phóng hồi tháng 1 đã đi vào hoạt động đầy đủ, giúp Nhật Bản đạt được khả năng cần thiết để giám sát bất cứ nơi nào trên Trái Đất trong ngày với 4 vệ tinh.