sợ tình yêu

  • Người đàn ông mắc bệnh "sợ gái" Người đàn ông mắc bệnh "sợ gái"
    Neil Dando, sống tại Anh, bị mắc bệnh "sợ tình yêu" - một tình trạng tâm lý khiến anh không thể tiếp cận các cô gái mà không bị căng thẳng tột độ và hoảng loạn tinh thần.
  • Những phong tục tình dục kỳ lạ trên thế giới Những phong tục tình dục kỳ lạ trên thế giới
    Nhiều phong tục tình dục kỳ lạ  có từ lâu đời vẫn đang diễn ra ở nhiều dân tộc trên thế giới cho dù cánh cửa nối họ với thế giới hiện đại đã mở ra rất nhiều.