sợi collagen nhân tạo

  • Giác mạc nhân tạo ra đời Giác mạc nhân tạo ra đời
    Các nhà khoa học quốc tế vừa tìm ra cách tạo giác mạc nhân tạo, một phát minh có thể đem lại ánh sáng cho hàng triệu người trên thế giới và giảm nhu cầu đối với giác mạc được hiến tặng.