sợi quang học

  • Chống buôn lậu bằng chồn máy Chống buôn lậu bằng chồn máy
    Các nhà khoa học Anh đang chế tạo loại robot có hình dạng giống con chồn để tìm kiếm ma túy, vũ khí, thuốc nổ và người nhập cư trái phép trong các container hàng hóa.
  • Thiết bị chẩn đoán ung thư sớm Thiết bị chẩn đoán ung thư sớm
    Các nhà nghiên cứu ở Đại học Swinburne (Úc) đang phát triển một cảm biến có thể phát hiện và chẩn đoán ung thư sớm.