sự giàu có

  • Bí mật của sự giàu có Bí mật của sự giàu có
    Cần một đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ và khả năng liên tục nghĩ ra các ý tưởng mới là chìa khóa để trở nên giàu có, một cuộc nghiên cứu mới đây với những người siêu giàu tại Mỹ cho biết.