Sự thông minh dưới góc nhìn của khoa học

  •   52
  • 8.424

Thông minh là tố chất ai cũng mong muốn có được nhưng mà không phải ai cũng hiểu rõ như thế nào là thông minh và những yếu tố nào ảnh hưởng đến nó. Và liệu con người có thể tự cải thiện sự thông minh của bản thân hay không?

Từ góc nhìn khoa học, thông minh là sự nhận thức cả về chiều rộng và chiều sâu của thế giới xung quanh ta và thường được lượng hóa bằng chỉ số IQ. Nó chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, sự chăm sóc và giáo dục từ gia đình.

Infographic dưới đây trình bày mối quan hệ giữa chỉ số thông minh và các yếu tố khác trong cuộc sống con người.

Sự thông minh dưới góc nhìn của khoa học

Sự thông minh dưới góc nhìn của khoa học

Theo Tinh Tế
  • 52
  • 8.424