sự kỳ vọng của cha mẹ

  • Trẻ em Trung Quốc học nhiều, thiếu ngủ Trẻ em Trung Quốc học nhiều, thiếu ngủ
    Gymboree, một tổ chức cung cấp các dịch vụ giáo dục cho trẻ em, tiến hành một cuộc khảo sát đối với 7.500 gia đình tại 14 quốc gia hồi đầu năm 2012. Kết quả khảo sát được công bố tại thành phố Thượng Hải hôm 31/5, cho thấy trẻ em dưới 6 tuổi tại Trung Quốc ngủ trung bình 9 giờ 15 phút mỗi ngày - thấp hơn so với mức trung bình 10 giờ 9 phút của trẻ em toàn thế giới.