sự ra đời của vũ trụ

  • Đi tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ Big Bang Đi tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ Big Bang
    Một nhóm các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc bắt đầu hành trình tìm lời giải về nguyên nhân gây ra vụ nổ Big Bang.
  • Vũ trụ có thể được sinh ra từ lỗ đen Vũ trụ có thể được sinh ra từ lỗ đen
    Theo báo cáo của Siegel, thì có một quan điểm chính xác đã được đưa ra, đó là không lẽ nào vụ nổ Big Bang lại không phải là kết quả của một ngôi sao bị hút vào trong lỗ đen, trong một vũ trụ luân phiên, có bốn chiều.